Buzëqeshje by Valentina Broja

E bukura ikë universit tim.
S’bëj asgjësim.
Deh ekzagjerimin e vetvetes
në imazh perëndie.
Rrah supet e shoqërisë së tejdukshme
rrugëve të nëmura.
Numëroj elegjitë boshe
duke lidhur vrasjen me fashë mendimi.
Himni i engjëjve më buzëqesh. (Vertigo)

Smile

My universe is a beautiful escape
Not an annihilation.
It exhales itself
In the godlike image.
Hug the shoulders of transparent society
Such streets
Count idle elegies
Linking murder with a band of thought
The hymn of angels smiles at me. (Vertigo)

Leave a Reply